Prašné pracoviště je škodlivé

  • Napsal Patrik Libský
  • Published in Ostatní

V tomto článku se budeme zabývat ochrannou plic zaměstnanců. Výměna vzduchu v průmyslových halách je poměrně těžká a k docílení cirkulace vzduchu se používá průmyslová vzduchotechnika, musíme však pamatovat, že se nejedná o totéž jako klimatizace! Podaří-li to, docílíte toho, že můžete regulovat vlhkost vzduchu nebo prašnost.

průmyslová vzduchotechnika

BOZP v rámci čistoty vzduchu

BOZP, celým názvem Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Pro někoho modla, pro většinu jiných značně problematická legislativa a pravidla v praxi! Jedná se o mezivědní obor, který definuje pravidla a opatření, které mají za úkol předcházejí úrazům v pracovním procesu.

Ten, kdo má s tímto legislativním opatřením největší problém je zaměstnavatel. Proč? Zkrátka proto, že ho nutí dodržovat, různé pokyny, aby snížil riziko zranění svých zaměstnanců. Tato opatření jsou nejčastěji:

  1. technická,
  2. právní,
  3. organizační,
  4. administrativní.

Někdy se můžete setkat s pojmem prevence rizik, jedná se totiž o to samé jako BOZP. Bohužel veškerá realizace bezpečnostních opatření je nákladná a není divu, že se zaměstnavatel do nic moc nechce, a navíc jim ani kolikrát moc nerozumí. Proto se doporučuje přibrat osobu odborně způsobilou, tedy "bezpečáka", který poskytne rady a dohlídne na realizaci ochranných opatření.

Průmyslová vzduchotechnika

Čištění vzduchu je velmi důležité, nicméně v průmyslovém prostředí, kde kyslík spotřebovávají kromě lidí i stroje je to alfa a omega. Obsluhy strojů jsou v tomto „klimatu“ celou pracovní dobu, tedy 8 hodin a kolikrát i 5x za týden. Zaměstnanci jsou kromě spotřebovaného vzduchu vystaveni chemickým látkám a zplodinám. Průmyslová filtrace napomáhá k výrobě příjemného a čistého mikroklima, díky přívodu čerstvého filtrovaného vzduchu.

průmyslová vzduchotechnika

Zdraví zaměstnanců by mělo být „hned“ na prvním místě. Pokud to nějaký ze zaměstnavatelů nedodržuje, zkuste ho nějak přimět, protože pevné mikročástice už z plicních sklípků nedostanete. Naštěstí existuji legislativní opatření v podobě BOZP, které spoustu chráničů nařizují.

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit

2013 Auto - moto, pneu